Hromnice se slaví 2. února. Hromnice 2018, Hromnice 2019, Hromnice 2020 i v dalších letech připadají vždy na druhý únorový den, bez ohledu na jeho pozici v týdnu. Patří k nejznámějším lidovým svátkům u nás a oslavují blížící se jaro. Dříve se během nich často uklízel vánoční stromeček a betlém.

V křesťanském náboženství s Hromnicemi koresponduje svátek Uvedení Páně do chrámu, který vychází na 40. den po slavnosti Narození Páně (Boží hod vánoční). Do roku 1960 se nazýval svátek Očišťování Panny Marie. Připomíná očistný obřad Panny Marie v jeruzalémském chrámu 40 dní po Ježíšově narození a její setkání s proroky Annou a Simeonem, který dítě označil za vyvolené.

Hromnické pranostiky

K Hromnicím, jejichž název vychází z pověry, že požehnané svíce hromničky chrání svou magickou mocí před bouří a ohněm, se váže velké množství pranostik, například:

• Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro v blízku dlívá.

• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

• Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

• Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.

• Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.

• Na Hromnice o hodinu více (zásluhou prodlužování dne).

• Pošmourný Hromnice – sedlákům milý velice.

• Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.

• Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.

Hromnice obec a Hromnice film

S Hromnicemi souvisí i dvě naprosto odlišné zajímavosti. Na jihovýchodě okresu Plzeň-sever, asi 12 kilometrů od krajské metropole, se nachází obec Hromnice. Má kolem 1 200 obyvatel a u cesty k romantickému Hromnickému jezírku ukrývá pozdně barokní sousoší třech svatých.

Známý režisér Zdeněk Troška natočil v roce 1983 komedii Bota jménem Melichar. Z filmu pochází Bakulova hláška „Lamkový někdo ukrad´ ty její zlatý Hromnice“. Nevadí, že se jedná o boty, neboť díky tomu film slávu Hromnic znovu oprášil.