V roce 2019 je Štědrý den v úterý 24. prosince. Vánoce, zimní křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, se ovšem v jednotlivých státech slaví v trošku odlišných termínech a rozmanitými způsoby.

Kdy jsou Vánoce v ČR

Za Vánoce se v České republice považuje období tří dnů, zahrnující:

• Štědrý den – 24. prosince,

• slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční či 1. svátek vánoční) – 25. prosince,

• svátek svatého Štěpána (2. svátek vánoční) – 26. prosince.

Od kdy je 24. 12. státní svátek? Zatímco první a druhý svátek vánoční byly dny pracovního klidu již od roku 1951, Štědrý den se za státní svátek považuje až od roku 1990. Tomu se nedávno přizpůsobila i otevírací doba obchodů. Školáci mají volno během celého vánočního období.

Od kdy jsou vánoční prázdniny v dalších letech

Rok Začátek vánočních prázdnin Rok Konec vánočních prázdnin
2019 Pondělí, 23. prosince 2020 Pátek, 3. ledna
2020 Středa, 23. prosince 2021 Pátek, 1. ledna
2021 Čtvrtek, 23. prosince 2021 Pátek, 31. prosince

Do kdy jsou Vánoce v ČR

Z předcházejících termínů vyplývá, jak dlouho Vánoce trvají. Kdy končí vánoční doba, však není zcela zřejmé. Vánocům předchází doba adventní, po Vánocích následuje doba vánoční trvající do:

• 6. ledna (Tři králové),

• první neděle po 6. lednu – podle kalendáře Druhého vatikánského koncilu,

• 2. února (Hromnice) – podle tradičního římskokatolického kalendáře.

Kdy jsou Vánoce v Rusku a na Ukrajině

Termín, kdy se slaví pravoslavné Vánoce na Ukrajině a v Rusku, je poněkud obtížnější stanovit, neboť po vzniku Sovětského svazu v roce 1918 se vánoční oslavy oficiálně zakázaly. Ruské a ukrajinské vánoce dnes probíhají rozbalováním novoročních dárků 1. ledna a pokračují liturgickou oslavou 7. ledna (podle juliánského kalendáře na toto datum připadá slavnost Narození Páně).

Kdy se má zdobit vánoční stromek

Neexistuje žádné pevně stanovené datum, kdy se má zdobit vánoční stromeček, ani kdy se odstrojuje vánoční stromek. Dnes je to individuální záležitost, nejčastěji se však zdobí těsně před Štědrým dnem (23. 12.). Podle tradice je dnem, kdy se má odstrojit vánoční stromeček, svátek tříkrálový. Ale to už opravdu záleží jenom na vás…