Přestože Dušičky nejsou státní svátek, patří k nejvíce dodržovaným tradicím u nás – na hřbitov přijde uctít památku zesnulých více než polovina obyvatel ČR. Vzpomenout si alespoň jednou za rok na příbuzné, kamarády a známé, kteří tady již nejsou s námi, je slušností každého normálního člověka.

V České republice Dušičky z velké části postrádají svou náboženskou podstatu. Pouze desetina návštěvníků místa posledního odpočinku tam totiž dorazí přesně v den, kdy jsou Dušičky. V roce 2019 to je sobota 2. listopadu. Tady je dobré si uvědomit, že datum Dušiček je neměnné, každý rok je to 2. 11.

Odkdy se slaví Dušičky

V historii se s Dušičkami (jinak také Vzpomínka na všechny věrné zesnulé či Památka všech věrných zemřelých) poprvé setkáváme v roce 998, kdy je jako odpověď na pohanské obřady zavedl opat Odilo z francouzského kláštera v Cluny. Postupně se rozšířily po celé křesťanské církvi, ovšem zvyk potvrdil až papež Benedikt XIV. roku 1748.

Důvodem je možná odraz různých pohanských tradic v Dušičkách, především keltského Samhainu. Staří Slované zase věřili, že oheň a světlo pomáhají chránit před zlými duchy. Dnes je svátek zesnulých pevnou součástí liturgického kalendáře římskokatolické církve. Navazuje na Slavnost Všech svatých (1. listopadu), které předchází Halloween (31. října).

Dušičky nejsou pouze věnce

Pro většinu z nás jsou dny, kdy se slaví Dušičky, spojené s cestou na hřbitov a s kladením květin, věnců a zapalováním svíček na hrobech (pozor na zvýšený provoz na silnicích a na tzv. sváteční jezdce). Křesťané se za zemřelé modlí a do půlnoci můžou uplatnit odpustky pro jejich duše, pokud potřebují očištění. K dalším tradicím vázajícím se k Dušičkám patřilo pečení pečiva „kosti svatých“, koleda nebo pití studeného mléka.

K nepříjemnostem v čase Dušiček se řadí zvýšená aktivita různých chmatáků, kteří se snaží využít naší nepozornosti při návštěvě hřbitovů a často nezajištěných osobních vozidel na hřbitovních parkovištích. Dávejte pozor také na počasí – Dušičky bývají obdobím prvního sněžení, mlhy a podzimních plískanic.

Kdy budou Dušičky v dalších 5 letech

Rok Datum Dušiček
2019 sobota, 2. listopadu
2020 pondělí, 2. listopadu
2021 úterý, 2. listopadu
2022 středa, 2. listopadu
2023 čtvrtek, 2. listopadu
2024 sobota, 2. listopadu