Mohlo by vás zajímat: masopustní průvod, masopust, Velikonoce.

Kdy bude Popeleční středa?

Oficiální datum Popeleční středy neexistuje. Vždy se datum tohoto dne odvíjí od data Velikonoc. Popeleční středa je ale vždy 46 dní před Velikonoční nedělí.

V roce 2019 bude Popeleční středa ve středu 6. března 2019.

V roce 2018 byla Popeleční středa 14. 2. 2018. Což je zrovna na Valentýna

V roce 2020 bude Popeleční středa 26. února 2020.

Kdy bude Popeleční středa v dalších 5 letech

ROK Popeleční středa
2017 1. března
2018 14. února
2019 6. března
2020 26. února
2021 17. února
2022 2. března
2023 22. února

Kdy začíná postní doba před Velikonocemi?

Postní doba, neboli „půst“ začíná právě Popeleční středou a trvá až do slavnosti vzkříšení Ježíše Krista, která se slaví v neděli (viz velikonoce). V křesťanské tradici se jedná o přípravu na Velikonoce.

Co je Popeleční středa?

V římskokatolické církvi tento den označuje začátek nebo také první den půstu na důkaz pomíjivosti lidského života – pečovat o ducha ne o tělo.

Popelec

Popelec se považuje za oficiální znamení Popeleční středy. Jedna se o znamení kříže, které se uděluje na čelo během přijímání u mše svaté. Bývají zde také pronášeny výňatky z evangelia: „Pamatuj, prach jsi a v prach se i obrátíš“ či „Čiňte pokání a věřte evangeliu“.

Popelec se nejčastěji získává pálením palmových ratolestí, v České republice pak převážně pálením tzv. „kočiček“ – což jsou pruty vrby obecné s charakteris­tickými pupeny.

Přijetí Popelce značí přijetí kajícnosti a znamení uvědomění.

"Při udělování popelce se říká: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) anebo se opakuje Ježíšova pobídka: „Čiň pokání a věř evangeliu“ (srov. Mk 1,15).

Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci.

Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu."

Benedikt XVI. – papež církve římskokatolické 2005–2013

Pranostiky na Popeleční středu

S Popeleční středou se pojí několik pranostik.

„Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok nato běží.“

Pradleny rády říkávaly: „Škaredou středu nerada předu, ráda spím, co je kde dobrého, všechno sním."

„Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.“