Kdy budou Tři Králové?

Nejbližší svátek Tří Králů bude v pondělí 6. ledna 2020. Letos se Tři Králové slavili v neděli 6. ledna 2019 a v roce 2018 byl svátek Tří Králů v sobotu 6. ledna. Tři Králové je totiž svátek pevný, který je vždy 6. ledna.

Kdy jsou Tři Králové v dalších letech

Rok Datum svátku Tří Králů
2018 sobota, 6. ledna
2019 neděle, 6. ledna
2020 pondělí, 6. ledna
2021 středa, 6. ledna
2022 čtvrtek, 6. ledna
2023 pátek, 6. ledna

Kdo byli Tři Králové?

Kašpar, Melichar, Baltazar. To jsou podle legendy jména tří mudrců – odtud pojmenování „Tří Králů“, kteří putovali z jihu do místa narození Ježíše Krista v Betlémě a donesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

O tříkrálovském svátku hodně lidí tvrdí, že ukončuje vánoční svátky. V tento den se nad dveřmi objevuje nápis K+M+B+ jako znamení, že tento dům Tři Králové již navštívili a požehnali mu. Za poslední křížek se píše rok, aby Kristovo požehnání příbytku (Christus mansionem benedicat) platilo po 12 následujících měsíců – od zimy do zimy.

V pravoslavné víře na tento den připadají Pravoslavné Vánoce.