Kdy budou Tři Králové?

Dnem, kdy se slavil svátek Tří Králů v roce 2015 bylo úterý 9. ledna. V roce 2016 se bude slavit ve středu 6. ledna 2016.

Kdo byli Tři Králové?

Kašpar, Melichar, Baltazar. To jsou podle legendy jména tří můdrců – odtud z té doby pojmenování „Tří Králů“, kteří putovali z jihu do místa narození Ježíše Krista v Betlémě a donesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

V tento den vetšina lidí tvrdí, že skončily „Vánoční svátky“:. Mezi častým jevem je i v tento den k vidění, že nad dveřmi bývá K+M+B jako znamení, že tento dům Tři Králové již navštívili a jako symbol požehnání.

V pravoslavné víře na tento den připadají Pravoslavné Vánoce.